Իշխան Զաքարյանի համահայկական աղոթքը (ուշադրություն դարձնել ձեռքերի դիրքին)