ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում տեղի է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի (ԵԽ) ազգային փոքրամասնությունների և լեզուների եվրոպական խարտիայի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորություններով նախատեսված հերթական 5-րդ զեկույցի մշակման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային նիստը: Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են ՀՀ պետական գերատեսչությունների` վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի, կրթության և գիտության, արդարադատության, մշակույթի, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, առողջապահության, սպորտի և երիտասարդության հարցերի, տարածքային կառավարման նախարարությունների, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, ազգային վիճակագրական ծառայության և այլ պետական կառույցների ներկայացուցիչներ: Աշխատանքները համակարգում է ԿԳՆ հանրակրթության վարչության նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Լիլիյա Բալասանյանը:

Խորհրդակցության ընթացքում ԿԳ նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության պետ Արկադի Պապոյանը նշել է, որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ին կայացված որոշմամբ հաստատվել է փոքրամասնությունների լեզուների խարտիայի զեկույցների հրապարակման նոր ժամանակացույց: Ըստ այդմ` 2019 թվականից սկսած հրապարակվելու են հնգամյա պարբերական զեկույցներ, իսկ երկուսուկես տարվա ընթացքում պետք է ներկայացվի միջանկյալ զեկույց: Նախկինում խարտիայի պարբերական զեկույցները ներկայացվում էին երեք տարվա պարբերականությամբ: Հայաստանը խարտիայի պարբերական հինգերորդ զեկույցի միջանկյալ տարբերակը պետք է ներկայացնի 2019թ. մայիսին, իսկ մեր երկրի վերջին զեկույցը ներկայացվել է 2016 թվականին: Արկադի Պապոյանը նշել է, որ զեկույցում ընդգրկվելու են պետության կողմից ազգային փոքրամասնությունների կրթության, լեզվի և մշակությի պահպանման և զարգացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև անդրադարձ կկատարվի առկա խնդիրներին և լուծումների առաջարկներին:

Քննարկման ընթացքում նշվել է, որ միջանկյալ զեկույցը նախատեսվում է քննարկել նաև ազգային փոքրամասնությունների համայնքների հետ: Նշենք նաև, որ նախորդ զեկույցների արդյունքներով Հայաստանն արձանագրել է դրական ցուցանիշներ: