50 տարի անց: Պատմությունը նույնությամբ կրկնվում է: